Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
En tur langs Randabergkysten gjør godt for kropp og sjel - som her ved Sandestranda.

En tur langs Randabergkysten gjør godt for kropp og sjel - som her ved Sandestranda.

Folkehelse i Randaberg

"Så lenge man har helsen i behold". Det har alltid vært omkvedet til de gamle. Men det er faktisk noe som angår alle i alle aldre. En god helse er en viktig del av det å ha et godt liv.

Informasjon om folkehelse i kommuneplanen

Utropsteikn Vi er alle ansvarlige for å ta vare på vår egen helse, men det fritar ikke kommunen fra å spille en viktig rolle når det kommer til å påvirke og oppdra. Vi skal ikke bare legge forholdene til rette for at alle skal inkluderes i samfunnet, vi skal også hjelpe folk å etablere sunne matvaner og øke sin
fysiske aktivitet.

Vi skal også sørge for at våre medmennesker blir sett – at de blir inkludert i fellesskapet og opplever gleden ved å være en del av det. Det innebærer også en bevisst satsing mot rusmisbruk. Vi skal jobbe aktivt for å forebygge at ungdom begynner å røyke, drikke eller prøve narkotika. Dessuten må vi skape reelle muligheter for avvendte rusbrukere til å komme inn igjen i Randaberg-samfunnet.

Mellomoverskrift Folkehelseprofil 2015
Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylke. Profilene blir publisert i perioden januar-mars. Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2014. Gå til Randaberg kommunes helseprofil for 2015.

Mellomoverskrift Kommuneplanen


I kommuneplanen for 2009-2022 er folkehelse eget kapittel, på sidene fra 36 til 39. Les mer om det her.