Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Støttekontakt

Beskrivelse

Beskrivelse

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

I Randaberg kommune har vi følgende tilbud:

* Fritidskontakt: ledsager til ulike fritidsaktiviteter

* Fritidsassistent : tilhører et lag eller forening og har ansvar for en eller flere personer som trenger oppfølging

Fritidstilbudet skal baseres på den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer

Vilkår

Foresatte må på vegne av sine barn søke om å få denne tjenesten.

En fritidskontakt engasjeres noen timer i uken, vurdert utfra behov og formål.

Pris

Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har.

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Saksbehandling

Veiledning

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Annen informasjon

Opprettet
01.12.2015 14:23:50
Oppdatert
11.05.2020 11:01:42