Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fysioterapi

Beskrivelse

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlaget for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges.

Virksomheter med kommunale fysioterapeuter:

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens grunnlag for valg av behandling og tiltak individuelt eller i gruppe.

Oversikt over fysioterapeuter med driftsavtale i Randaberg kommune:
Sara N. Nordmark, Stavanger OMI
Adresse: Jon Torbergssonsvei 10
Tlf.: 476 66 140                                                       
E-post: sarah@stavangeromi.no

Odd Berge Førland, Randaberg fysio- og manuellterapi
Adresse: Jon Torbergssonsvei 8
Tlf.: 976 74 977
E-post: o_forland@hotmail.com

Kine Larsen, Raft-klinikken
Adresse: Randabergveien 300
Tlf.: 990 13 101/51 73 40 40
E-post: kine@raftklinikken.no

Pris

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2020 er egenandelstaket 2176 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Samarbeidspartnere

Brosjyrer

Beslektede tjenester

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Saksbehandling

Veiledning

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Aktuelle tiltak kan være:

  • Behandling individuelt i våre lokaler eller i hjemmet om nødvendig. Aktive behandlingsformer vektlegges
  • Guppetrening i basseng og sal
  • Tilrettelegging i hjemmet (også i samarbeid med ergoterapeut)
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Formidling av hjelpemidler
Vedlegg

Saksbehandling


Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 


Annen informasjon

Opprettet
30.11.2015 12:01:02
Oppdatert
04.05.2020 13:13:28