Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Ergoterapi

Beskrivelse

Beskrivelse

Ergoterapeuter bistår mennesker i alle aldre til å fungere i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming.

Oppgavene er blant annet:

  • Trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
  • Tilpasning av aktiviteter, for eksempel arbeidsvaner
  • Kompensering av tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem og arbeidsplass
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Tilrettelegging av bil
  • Rehabilitering ved nevrologisk skade
  • Er delaktige i demensutredningsteam

Relaterte virksomheter

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris

Tjenesten er gratis.

Lover

Lover

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

Saksbehandling

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.


Annen informasjon

Opprettet
01.03.2016 09:10:24
Oppdatert
04.05.2020 11:42:43