Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fysio- ergoterapitjenester

Ved overgang fra barn til voksen vil fysio og ergoterapitjenesten prøve å gjøre overgangen så smidig som mulig.

Fysio- og ergoterapitjenesten vil vurdere videre tiltak.

Det er ingen endringer i lovverket når man fyller 18 år.

Ved behov for veiledning og hjelpemidler benyttes henvisningsskjemaet for fysio- og ergoterapi (voksne brukere).

For å få fysioterapibehandling er det behov for henvisning til fysioterapi fra lege.