Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

MITT BARN Randaberg

For foreldre til barn og unge i alderen 0-18 år som trenger litt ekstra.

På sidene MITT BARN Randaberg finner du informasjon om kommunens tjenestetilbud og hvem du kan kontakte hvis du trenger hjelp.

For de barna som av ulike årsaker trenger ekstra hjelp eller oppfølging, skal kommunen forsøke å finne fleksible og individuelt tilpassete løsninger. Alle barn og unge har rett til et likeverdig tilbud, uavhengig av den enkeltes ressurser, evner og muligheter. Tidlig og riktig hjelp gir best resultat.

Foreldre oppfordres til å ta kontakt hvis de er bekymret eller har spørsmål knyttet til barnets utvikling.

Er du bekymret for at andres barn lever under vanskelige forhold hjemme, kan du henvende deg til barneverntjenesten. Din henvendelse kan være anonym.