Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fysio- ergoterapi for voksne og eldre

Tjenestene utfører oppgaver innen helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering.

Kontakt oss!
Dersom du vil ha kontakt med oss direkte, ring servicetorget, tlf. 51 41 41 00, eller send e-post: servicetorget@randaberg.kommune.no.

NB: Du vil bli prioritert etter vedtatt prioriteringsnøkkel.

Fysioterapi og ergoterapi er to forskjellige faggrupper som utfyller hverandre i forhold til brukere og samarbeidspartnere. Her finner du søknadsskjema.

Fysioterapi for voksne og eldre
Fysioterapitjenestene blir gitt til pasienter som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av tilbudet til fysioterapeutene med driftsavtale.

Behandlingen betales etter avtalefestede takster. Unntatt er de diagnosegrupper som har rett på full refusjon gjennom rikstrygdeverket (NAV).

Fysioterapitjenesten har også tilbud om ulike treningsgrupper i sal, samt bassenggrupper.

Ergoterapi for voksne og eldre
Ergoterapeuter bistår mennesker i alle aldre til å fungere i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming.

Avdelingen har også ansvaret for hjelpemiddelformidling. Utlån og formidling av hjelpemidler er gratis.

Leder Fysio- og ergoterapitjenester: Elisabeth Hauglid

Kontoradresse: Torvmyrveien 4 D, 2. etasje

Telefonnummer servicetorget:  51 41 41 00