Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fysio-og ergoterapitjenesten 0-18 år

For barn og unge er det viktig å kunne delta i lek og mestre daglige aktiviteter. Barnet skal ha mulighet til å utvikle seg sosialt, kognitivt og motorisk.

Fysioterapi og ergoterapi er to faggrupper som utfyller hverandre. Vi undersøker og behandler barn med bevegelsesvansker og funksjonsnedsettelser, samt ved spørsmål om avvikende eller forsinket bevegelsesutvikling.

For oss er det viktig at barnet så langt som mulig kan delta i hverdagsaktiviteter både hjemme, i barnehagen/skole og på fritiden.

Vi samarbeider med andre faggrupper innenfor " Helse og oppvekst" og skolene, både i forhold til individuelle saker og helsefremmende arbeid. Vår målgruppe er fra 0-18 år.

Fysioterapi for barn og unge
Fysioterapeuten undersøker og behandler barn og unge med bevegelsesvansker. Dette gjelder alle slags typer vansker, medfødte eller ervervede. Vi gir også råd og veiledning til foreldre og andre personer rundt barnet om hvordan de kan være med på å gi barnet en bedre hverdag, inkludere barnet i aktiviteter og stimulere det til å utforske  nye bevegelser.

Ved behov søker og tilpasser fysioterapeuten hjelpemidler i samarbeid med foreldre og andre nærpersoner. Vi har tilbud om gruppetrening i basseng eller i sal ved behov.

Ergoterapi for barn og unge
Ergoterapeuten undersøker barnets finmotoriske og kognitive utvikling, samt evnen til å delta i ulike aktiviteter. Tiltak kan være veiledning og tilrettelegging, samt trening og behandling for å hjelpe barnet til å få en bedre aktivitetsutførelse.

Ergoterapeuten kan også bidra til søknad om tekniske hjelpemidler eller rådgivning ved større (om)bygningssaker.