Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Helsetjeneste for barn

Virksomhet helsetjeneste for barn driver helsestasjon, skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, fysioterapi og ergoterapi for barn, unge og psykisk helseteam.

Helsestasjonen gir et gratis og frivillig tilbud til alle barn i alderen 0-20 år og deres familier. Ved helsestasjonen arbeider helsesøstre, jordmødre, lege, ergo- og fysioterapeuter, psykisk helseteam og sekretær».

Syke barn (feber, oppkast, diaré, utslett) kan dessverre ikke tas imot på helsestasjonen p.g.a.smittefaren. Ved sykdom må fastlege eller legevakt kontaktes.

Åpningstid:
Mandag - torsdag kl. 0830 - 1100 og 1200 - 1500.
Fredager etter avtale.

Telefon 51414270