Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Nyt naturen i Randaberg

Oversikt over turmuligheter i Randaberg.

Randaberg har vært en pilotkommune i forhold til universell utforming. I 2010 la vi opp seks løyper som alle var tilrettelagt for rullestolbrukere. Se kart som beskriver turene.

Prosjektet "6 turer for alle" i Randaberg er godt folkehelsearbeid, og er kommet i stand takket være et godt samarbeid mellom folkehelse, kultur, informasjon, tekniske tjenester og NAV i Randaberg kommune.

Gjennom prosjektet har vi fått merket turene. Vi har også gått gjennom turene med rullestolbrukere og ansatte fra teknisk drift. Teknisk drift fikk da tilbakemelding på hvilke utfordringer de forskjellige rullestolbrukere sto overfor, på hvilke steder og som kunne utbedres.

Skilt Grøn tur Sentrum

Turene er skiltet
Jobbsentralen (Nav Randaberg) har merket løypene med stolper og skilting (se bildet over), mens teknisk drift har montert informasjonstavlene. Jobbsentralen vil rutinemessig gjennomgå turene for vedlikehold vår og høst. Ved eventuelle tilbakemeldingar eller observasjon av skader på skilt vil reparasjon bli gjennomført ved behov.

Alle turene er populære turer både for innbyggerne i Randaberg og andre. Vi har fått satt opp informasjonstavler aktuelle steder slik at turene er blitt enda mer attraktive.

Gjennom folkehelsearbeidet i kommunen legger vi opp til flere turer gjennom året. Samarbeidspartnere med kommunen for disse turene er Randaberg Helselag, Randaberg bondelag, Randaberg Historielag, speiderne, Syklistenes landsforening og Stavanger Turistforening.