Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ifølge undersøkelsen gjenvinner 80 kommuner over 80 prosent av husholdningsavfallet. Under Barnas Grønne Dag 30. mai  lærte barn fra barnehagene i Randaberg å sortere husholdningsavfall.

Ifølge undersøkelsen gjenvinner 80 kommuner over 80 prosent av husholdningsavfallet. Under Barnas Grønne Dag 30. mai lærte barn fra barnehagene i Randaberg å sortere husholdningsavfall.

Miljøprofil

Randaberg kommune er blant landets beste miljøkommuner.

Naturvernforbundet og magasinet Natur & miljø har laget miljøprofil for alle norske kommuner. Redaksjonen i Natur & miljø har satt kommunene under lupen og hentet ut nøkkeltall fra KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) i Statistisk Sentralbyrå for hvordan norske kommuner behandler natur og miljø.

Blant de beste
Av kommunene som kom best ut i denne oversikten er Stavanger og Oslo blant de store, Randaberg og Rælingen blant de mellomstore og Vikna og Nesna blant de små. Les tallene for Rogalands kommuner her.

Det er samlet informasjon om husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsing på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Nøkkeltall fra undersøkelsen
• 25 kommuner slipper ut mer enn 20 tonn CO2, og 28 kommuner slipper ut mindre enn 3 tonn CO2 per innbygger (2009).
• Fra 2005 til 2009 økte strømforbruket i norske boliger med 247 kilowattimer per innbygger i snitt.
• Norske kommuner brukte gjennomsnittlig 189 kroner per innbygger på naturforvaltning og friluftsliv (2010).
• 142 kommuner har mellom 0 og 2 kilometer kommunal gang- og sykkelvei mens 24 kommuner har mer enn 50 kilometer. Gjennomsnittet var 15 kilometer. (2010)
• 78 kommuner gjenvinner mindre enn halvparten av husholdningsavfallet (snitt 2005-2010).
• 80 kommuner gjenvinner over 80 prosent av husholdningsavfallet (snitt 2005-2010).